Czy na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewniania pracownikom odzieży ochronnej?

Ubranie robocze


Kwestia dostarczenia do miejsca pracy odzieży specjalnego przeznaczenia i odzieży ochronnej budzi wiele wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Zgodnie z polskim prawem pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, a tym samym dbać o ich bezpieczeństwo oraz zdrowie.

Pracodawca musi dostosować jej rodzaj i zakres do specyfiki danego stanowiska pracy oraz występujących w miejscu pracy zagrożeń. Pracownik natomiast ma prawo do otrzymania niezbędnego wyposażenia, ale również obowiązek właściwego jego użytkowania oraz dbania o stan techniczny odzieży

 

Jakie przepisy regulują kwestię odzieży ochronnej?

Podstawą prawną takiego obowiązku jest art. 237 kodeksu pracy, który mówi, że pracodawca jest zobowiązany do stosowania środków mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz art. 210 § 1 KP, który nakłada na niego obowiązek prowadzenia szkoleń BHP. W temacie odzieży ochronnej, należy również zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

 

Jakie są elementy i rodzaje odzieży ochronnej stosowanych w miejscu pracy?

Odzież specjalnego przeznaczenia obejmuje ubrania robocze oraz odzież ochronną. Są to m.in. kaski, rękawice, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, fartuchy, buty robocze czy ubrania odblaskowe. Zakres wyposażenia powinien być dostosowany do specyfiki danego stanowiska pracy oraz występujących w miejscu pracy zagrożeń. Wyróżnia się m.in. odzież antystatyczną, ognioodporną, odblaskową oraz uszczelnianą.