Standardy i certyfikaty

Odzież ochronna

System kontroli jakości

Podstawowym założeniem naszej strategii jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości w projektowaniu i produkcji odzieży o specjalnym przeznaczeniu.

Z tego względu wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN–EN ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016. System ten motywuje nas do ciągłego doskonalenia we wszystkich komórkach organizacyjnych, które mają istotny wpływ na jakość wyrobu gotowego.


Certyfikaty


Certyfikat

Certyfikat 01


Certyfikat02Warunki socjalne

Uważamy, że największą wartością firmy są nasi pracownicy. Dlatego też staramy się stworzyć im komfortowe warunki pracy.

 Posiadamy:

  • zakładową przychodnię lekarską
  • zaplecze gastronomiczne
  • zaplecze rekreacyjne

Pielęgniarka