Jaka jest różnica pomiędzy odzieżą roboczą, a odzieżą ochronną?

Odzież robocza


Wielu ludzi stosuje zamiennie pojęcia odzieży roboczej i ochronnej. Tymczasem według przepisów BHP stanowią one dwa odrębne typy ubrań dostosowane do sprawnego i bezpiecznego wykonywania określonych czynności. Dowiedz się, czym różnią się między sobą.

Zarówno ubrania ochronne, jak i robocze pełnią specyficzne funkcje wyszczególnione w Kodeksie Pracy. Oto, co należy o nich wiedzieć: 

Ubrania ochronne należą do tzw. środków ochrony indywidualnej. Ich głównym zadaniem jest ochrona noszącego je pracownika przed działaniem czynników stanowiących zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Poszczególne rodzaje odzieży ochronnej muszą więc zabezpieczać użytkownika m.in. przed działaniem szkodliwych środków chemicznych i biologicznych, porażeniem prądem, promieniowaniem lub zagrożeniem wybuchem, a także wpływem skrajnych temperatur czy niesprzyjających warunków atmosferycznych. Do odzieży ochronnej zaliczamy również ubrania odblaskowe, które z kolei mają charakter ostrzegawczy.

Ze względu na to, że jej podstawową funkcją jest ochrona życia i zdrowia, odzież ochronna musi posiadać niezbędne certyfikaty, które potwierdzają, że spełnia ona wymagane normy związane z określonymi zagrożeniami.

Odzież robocza zakładana jest przez pracownika po to, aby nie niszczyć swojej własnej odzieży. Odzież robocza stosowana jest wtedy, gdy wykonywana praca wiąże się z wystawieniem na działanie brudzących, lecz nieszkodliwych substancji lub czynników przyspieszających niszczenie ubrań. Nosi się ją także podczas wytwarzania produktów, które muszą zostać utrzymane w wyjątkowej czystości.

Ponadto tego rodzaju okrycie wykorzystywane jest również do wskazania, że dana osoba jest pracownikiem określonej placówki. Dotyczy to m.in. kelnerów, pracowników supermarketów, lekarzy przyjmujących pacjentów w szpitalach czy przedstawicieli innych profesji, w których wymagane jest zaznaczenie przynależności zawodowej.

Charakter i wymiary odzieży roboczej uzależnione są od działań, jakie są w nich wykonywane. Może więc ona obejmować cały kombinezon czy komplet odpowiednio przygotowanych ubrań lub ograniczać się do rękawic, fartucha czy koszuli.