Najważniejsze normy dotyczące odzieży ochronnej

Odzież ochronna


Norma EN 471 to jedna z najważniejszych norm dotyczących odzieży ochronnej. Bezpieczeństwo pracowników nie zależy tylko od odpowiedniego przeszkolenia, ale także od dostarczenia odpowiedniej odzieży ochronnej, która spełniać musi liczne standardy, m.in. normę EN 471. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze właściwości odzieży ochronnej oraz ich znaczenie dla pracowników i pracodawców.

 

Co oznacza norma EN 471?

Wysoka widoczność to kluczowy element bezpieczeństwa w pracy, zwłaszcza dla osób pracujących na drogach, w warunkach nocnych lub przy ograniczonej widoczności. Norma EN 471 określa wymagania dotyczące odzieży ochronnej o wysokiej widoczności. W ramach tej normy określono trzy klasy widoczności ubrań ochronnych, a także wymagania dotyczące materiałów fluorescencyjnych oraz odblaskowych. Ubierając się zgodnie z normą EN 471, pracownicy są zdecydowanie lepiej widoczni przez innych uczestników ruchu drogowego.

 

Jakie są normy dotyczące odzieży ochronnej?

W wielu sektorach przemysłu istnieje ryzyko wywołania niebezpiecznych wyładowań elektrostatycznych. Norma EN 1149 określa przepisy dotyczące odzieży antystatycznej, która ma na celu ograniczenie tego ryzyka. Wyróżnia się również normę EN 343 określającą wymogi dla odzieży wiatroodpornej i wodoszczelnej i normę EN 531 wskazującą wymagania dotyczące odzieży dla pracowników narażonych na czynniki gorące. 

 

Czym jest norma EN 340?

Norma EN 340 określa ogólne wymagania dotyczące odzieży ochronnej. Jej głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i komfortu dla użytkownika. Norma obejmuje kwestie takie jak trwałość, ergonomia, rozmiary czy oznakowanie odzieży ochronnej. Zgodność z normą EN 340 to podstawowe kryterium, które muszą spełniać ubrania mające na celu ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami występującymi w miejscu pracy.